Gränsvandring på Hisingen

Den här gången gästas stadsvandringen av Martin Ahlstedt, som har skrivit boken Hisingen – ön i gränslandet.

Vi kommer att vandra längs med gränsen mellan socknarna Lundby, Backa och Tuve. En del av den gränsen är fortfarande gällande landskapsgräns mellan Västergötland och Bohuslän, och från 1200-talet fram till 1658 var den riksgräns mellan Sverige och Norge.

Anmäl dig här!

När? Lördag 28 oktober (OBS! nytt datum) (samling kl. 13.00)

Var? Samling på Kvilletorget.

Hur? Vandringen tar c.a. 90 minuter och avslutas (för dom som vill) med en god öl.

Kostnad? 200 kr.

Dessutom kommer boken Hisingen – ön i gränslandet att kunna köpas för 200 kronor.