Stadsvandringar i Göteborg

Mattias Axelsson är en populär och omtyckt föreläsare, folkbildare och göteborgskännare. Med viss regelbundenhet anordnas stadsvandringar i Göteborg där Mattias berättar om stadens och platsernas historia.

Planerade stadsvandringar

Lördag 10 december kl. 13.00 – Kungsportsavenyn – från tobaksodlingar till paradgata. Klicka på länken för mer info och anmälan.

Genomförda stadsvandringar

15 oktober 2022: Göteborg – från befästningsstad till arbetarstad (från 1600-talet till 1800-talet)