Stadsvandringar i Göteborg

Mattias Axelsson är en populär och omtyckt föreläsare, folkbildare och göteborgskännare. Med viss regelbundenhet anordnas stadsvandringar i Göteborg där Mattias berättar om stadens och platsernas historia.

Planerade stadsvandringar

Söndag 4 juni 2023 kl. 13.00 – Göteborg firar 402 år!

Genomförda stadsvandringar

1 april 2023: Postgatan – utvandrarnas väg genom Göteborg.

10 december 2022: Kungsportsavenyn – från tobaksodlingar till paradgata.

15 oktober 2022: Göteborg – från befästningsstad till arbetarstad (från 1600-talet till 1800-talet)