Stadsvandringar i Göteborg

Mattias Axelsson är en populär och omtyckt föreläsare, folkbildare och göteborgskännare. Med viss regelbundenhet anordnas stadsvandringar i Göteborg där Mattias berättar om stadens och platsernas historia.

Planerade stadsvandringar

Lördag 1 april (nej, inget skämt) kl. 14.00. Postgatan – utvandrarnas väg genom Göteborg. (Mer info om anmälan kommer senare)

Genomförda stadsvandringar

10 december 2022: Kungsportsavenyn – från tobaksodlingar till paradgata.

15 oktober 2022: Göteborg – från befästningsstad till arbetarstad (från 1600-talet till 1800-talet)